Обговорення освітніх програм зі стейкголдерами

В березні 2021 р. в Київському національному лінгвістичному університеті відбулося обговорення освітніх програм спеціальності 242 Туризм зі стейкголдерами, яких представляли директор туристичного оператора «Укрпрофтур»  Шинкарьов А.О. та генеральний директор туроператора «ЕТНОТУР» Голинський Т.Б.

Крім того, відгуки-рецензії на освітні програми спеціальності туризм надали доктор географічних  наук, професор, професор кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка Смирнов І. Г.; доктор географічних наук, доцент, доцент кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства факультету геології, географії, рекреації і туризму Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Сегіда К.Ю.; кандидат економічних наук, доцент, декан факультету туризму та готельно-ресторанного бізнесу Київського університету туризму, економіки і права Парубець О.В.; завідувач відділу краєзнавства комунального закладу «Харківська обласна станція юних туристів» Харківської обласної ради Скриль І.А.; директор туристичної компанії «Sahar A» Петровський М.С.; директор ТОВ «ТУРИСТИЧНА КОМПАНІЯ «СОНАТА-ТРЕВЕЛ» Осика О.В., перший віце-президент Туристичної асоціації України кандидат юридичних наук, доцент Опанасюк Н.А.