____________________________________________________________________________

3 лютого 2021 р. відбулося обговорення робочо (проєктою) групою спеціальності 242 Туризм і здобувачами 2 і 3 курсів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 242 Туризм проєкту змін до освітньої програми Туристичне обслуговування. За результатами обговорення, враховуючи думку здобувачів вищої освіти, проєктна група внесла зміни в освітню програму Туристичне обслуговування на 2021-2022 навчальний рік.

Здобувачі мали змогу обговорити потенційні зміни до освітньої програми Туристичне обслуговування
В обговоренні освітньої програми брав участь директор ТОВ Супутник Зінченко Віктор Анатолійович

Староста здобувачів вищої освіти ІІ курсу спеціальності 242 Туризм Купченкова Маргарита Олександрівна запропонувала дисципліну «Організація науково-дослідної роботи в туризмі» перенести в нормативні дисципліни. Староста також зазначила, що дисципліну «Економічна теорія» слід більше направити в русло туризму відповідно до спеціальності.

Здобувач вищої освіти ІІ курсу Гулько Андрій Васильович додав, що вивчення дисципліни «Організація науково-дослідної роботи в туризмі» надасть можливість вчитися правильно структурувати і оформлювати самостійні роботи і тези доповідей на конференціях відповідно до вимог вищої школи.


Толкан Аліна Романівна запропонувала розглянути можливість внести в освітню програму і робочі навчальні плани додаткову практику зі спеціальності
Г.О. Кучерява наголосила, що проєктна група обов’язково розгляне можливість введення з наступного навчального року в робочі навчальні плани і освітню програму Туристичне обслуговування додаткову практику на 2 та 3 курсах навчання.

Порвіш Марія Романівна запропонувала розглянути можливість вивчати дисципліну «Організація екскурсійної діяльності» на першому курсі, оскільки деякі елементи даної дисципліни (теми, методика) перетинаються з дисципліною «Туристично-краєзнавчий практикум», яка викладається на першому курсі

Хмаріна Анастасія Олександрівна запропонувала переглянути програми вивчення англійської мови (за професійним спрямуванням) та другої іноземної мови шляхом розширення фахової тематики текстів, що пропунуються для вивчення здобувачам вищої освіти.

Робоча (проєктна) група вирішила врахувати результати обговорення здобувачами вищої освіти 2 і 3 курсів навчання спеціальності 242 Туризм і проєктою групою спеціальності 242 Туризм проєкту змін до освітньої програми Туристичне обслуговування першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 242 Туризм і внести відповідні зміни в освітню програму спеціальності 242 Туризм і робочі навчальні плани на 2021-2022 навчальні роки.