Положення і порядок обрання вибіркових дисциплін

13 вересня 2023 р. відбулася презентація вибіркових дисциплін для здобувачів 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форми здобуття освіти, спеціальності 242 Туризм і рекреація.

Під час презентації науково-педагогічні працівники наголосили на актуальності дисциплін, які пропонуються на вибір здобувачам вищої освіти, були презентовані анотації дисциплін, ознайомлення з технічними особливостями вибору дисциплін