Міжнародні зв’язки

Важливою складовою міжнародної співпраці в галузі наукових досліджень з історико-країнознавчих дисциплін й туризмознавства є залучення іноземних науковців до написання, публікації та редагування друкованих видань кафедри. Прикладом такої співпраці є видання “Вісника Київського національного лінгвістичного університету. Серія: історія, економіка, філософія”, в якому опубліковано статті професорів Омеляна та Любомира Беїв (США, Філадельфія), Омеляна Вішки та Мацей Кротофіла (Університет Миколая Коперника, Торунь, Польща), популярного польського професора Інституту етнології і культурної антропології Ягеллонського університету (Польща) Анджея Зємби, журналіста Вацлава Ганцажа (Краківський університет, Польща), Phd. Джуінди Абдул Фарида (Афганістан) та інших. Ян Яцек Бруський – доктор історичних наук, професор кафедри Новітньої історії Ягеллонського університету (Польща).

Секція туризму співпрацює з польськими науковцями з Інституту славістики Польської Академії наук, Поморської академії в Слупську, Університету Миколая Коперніка (Торунь, Польща), Ягеллонського університету (Краків, Польща), Краківським відділом Товариства “Спільнота Польська” при підготовці збірників наукових статей. Разом з Інститутом славістики Польської Академії Наук та Польським науковим товариством у Житомирі здійснюється видання наукового збірника “Ucrainica – Polonica”. Серед  наукових партнерів кафедри варто згадати представників Ягелонського університету – професорів Богдана Шляхту й Веслава Козуб-Цемброневича, дослідників Яцека Бруського, Анжея Зембу, редактора польського часопису “Аркана” Богдана Ганцажа. �итет, Польща), Phd. Джуінди Абдул Фарида (Афганістан) та інших. Ян Яцек Бруський – доктор історичних наук, професор кафедри Новітньої історії Ягеллонського університету (Польща).