Міжнародні зв’язки

Здобувачі ОП Туристичне обслуговування та ОП Туризмознавство беруть участь у програмах міжнародної академічної мобільності, яка регулюється положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу КНЛУ

У 2016 р. з ініціативи кафедри було налагоджено співпрацю з Інститутом географії і регіональних досліджень Поморської академії в Слупську (Республіка Польща). На підставі Договору про співпрацю №80 від 09.11.2015, угоди про співпрацю №146 від 15.12.2020, доповнення до Угоди про академічний обмін №146 від 15.12.2020 між Поморською академією в Слупську та КНЛУ, на навчання до академії з 2017/2018 н.р. було направлено 18 здобувачів ВО (В. Тарасенко, Т. Поліщук, А. Латюк, В. Карасевич, М. Дяченко, К. Драмарецька та ін). У 2022 році на навчання до академії були направлені здобувачі вищої освіти 2 та 3 курсу А.Гречана, М.Донець, К.Ліхтанська, Ю.Соколовський .

В лютому 2023 р. було укладено Меморандум про порозуміння між Гданським університетом (Республіка Польща) і КНЛУ (№165 від 23.02.2023), який передбачає залучення НПП і здобувачів ВО обох ЗВО до спільної наукової роботи, організацію тренінгів тощо, що відкриває широкі можливості для НПП і здобувачів, які навчаються на ОП.

У процесі навчання здобувачі ВО досліджували історико-культурні пам’ятки Польщі, у створенні яких помітну роль відіграли українські митці, відвідували населені пункти, пов’язані з життям українських діячів. Така робота проводилася з метою збору фактологічного матеріалу для розробки екскурсійних маршрутів і підготовки майбутніх кваліфікаційних робіт.

_________________________________________________________________________________

Важливою складовою міжнародної співпраці в галузі наукових досліджень з історико-країнознавчих дисциплін й туризмознавства є залучення іноземних науковців до написання, публікації та редагування друкованих видань кафедри. Прикладом такої співпраці є видання “Вісника Київського національного лінгвістичного університету. Серія: історія, економіка, філософія”, до редакційної ради якого входять Кучабський Олександр – доктор габілітований, професор, Гданський університет, Республіка Польща; Стронський Генріх Йосифович – доктор історичних наук, професор, Вармінсько-Мазурський університет в м. Ольштині, Республіка Польща.

Секція туризму співпрацює з польськими науковцями з Інституту славістики Польської Академії наук, Поморської академії в Слупську, Університету Миколая Коперніка (Торунь, Польща), Вармінсько-Мазурського університету в м. Ольштині , Університету Мьонджі в м. Сеул та Сеульського університету, Республіка Корея,