Міжнародні зв’язки

У 2016 р. за ініціативою кафедри було налагоджено співпрацю з Інститутом географії і Регіональних досліджень Поморської академії в Слупську (Республіка Польща). На підставі Угоди про наукову співпрацю між Поморською академією в Слупську та КНЛУ, на навчання до академії в 2016-2021 р. було направлено 19 здобувачів ОП Туристичне обслуговування (В. Тарасенко, Т. Поліщук, А. Латюк, В. Карасевич, М. Дяченко, К. Драмарецька). У 2022 році на навчання до академії були направлені здобувачі вищої освіти 2 та 3 курсу А.Гречана, М.Донець, К.Ліхтанська, Ю.Соколовський

Під час навчання здобувачі ОП досліджували історико-культурні пам’ятки Польщі, у створенні яких помітну роль відіграли українські митці, відвідували населені пункти, пов’язані з життям визначних українських діячів. Така робота проводилася з метою збору фактологічного матеріалу для подальшої розробки екскурсійних маршрутів і підготовки курсових робіт.

_________________________________________________________________________________

Важливою складовою міжнародної співпраці в галузі наукових досліджень з історико-країнознавчих дисциплін й туризмознавства є залучення іноземних науковців до написання, публікації та редагування друкованих видань кафедри. Прикладом такої співпраці є видання “Вісника Київського національного лінгвістичного університету. Серія: історія, економіка, філософія”, до редакційної ради якого входять Кучабський Олександр – доктор габілітований, професор, Гданський університет, Республіка Польща; Стронський Генріх Йосифович – доктор історичних наук, професор, Вармінсько-Мазурський університет в м. Ольштині, Республіка Польща.

Секція туризму співпрацює з польськими науковцями з Інституту славістики Польської Академії наук, Поморської академії в Слупську, Університету Миколая Коперніка (Торунь, Польща), Вармінсько-Мазурського університету в м. Ольштині , Університету Мьонджі в м. Сеул та Сеульського університету, Республіка Корея,