Практика здобувачів вищої освіти

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Під час проходження практик здобувачі вищої освіти спеціальності 242 Туризм залучаються до фахової діяльності на туристичних підприємствах з врахуванням їх загальних та фахових компетентностей,  інтересів та спеціалізації, набувають досвіду практичної, суспільної, організаційної та аналітичної роботи