Практика здобувачів вищої освіти

Згідно з освітньою програмою «Туристичне обслуговування», навчальним планом, програмою практики та відповідно до наказу ректора КНЛУ від 01.06.2023 р. № 344-с здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності              242 Туризм (група Т 02-21) у період з 12 червня до 24 червня 2023 р. проходили Екскурсійну практику (3 кредити ЄКТС).  Зважаючи на умови воєнного стану, зазначений вид практичної підготовки здійснювався з використанням технологій дистанційного навчання. 

Метою Екскурсійної практики є закріплення теоретичних знань і набуття практичних умінь і навичок з організації екскурсійної діяльності, виробництва екскурсійного продукту, проведення різних видів екскурсій, застосування диференційованого підходу до екскурсійного обслуговування.

Для реалізації зазначеної мети перед здобувачами вищої освіти  було поставлено завдання: розробити авторські екскурсії та підготували відповідні стандартизовані пакети екскурсійно-методичної документації (контрольний текст екскурсії, технологічну карту екскурсії, «портфель екскурсовода», схему маршруту екскурсії). Над створенням екскурсій здобувачі вищої освіти працювали (за бажанням) у складі творчих колективів та індивідуально.

Варто наголосити, що розроблені здобувачами вищої освіти авторські екскурсії мають інноваційний характер, є достатньо конкурентоспроможними та можуть бути задіяними у системі туристично-екскурсійного обслуговування.

    Також у процесі  практичної підготовки здобувачі вищої освіти здійснили аналіз офіційних вебсайтів низки вітчизняних туристично-екскурсійних підприємств у контексті організації ними екскурсійного обслуговування вітчизняних та іноземних туристів.

________________________________________________________________

6 червня 2023 року у здобувачів вищої освіти 3 курсу спеціальності 242 Туризм почалася технологічна практика. Її традиційним пратнером стала туристична фірма Супутник, яка протягом багатоьх років є базою практики для здобувачів вищої освіти КНЛУ. У цьому році можливості проходження практики також надали туристичне агентство Золото світу , готель Сіті Хотелс Менеджмент та інші.

____________________________________________________________________________

Під час проходження практик здобувачі вищої освіти спеціальності 242 Туризм залучаються до фахової діяльності на туристичних підприємствах з врахуванням їх загальних та фахових компетентностей,  інтересів та спеціалізації, набувають досвіду практичної, суспільної, організаційної та аналітичної роботи