Положення, програми і приклади звітньої документації

Практична підготовка здобувачів вищої освіти є невід’ємним складником освітнього процесу і важливим етапом у системі підготовки фахівців. ЇЇ головною метою є закріплення та поглиблення знань здобувачів вищої освіти, здобутих у процесі теоретичного навчання, підготовка до професійної діяльності на підприємствах туристичної галузі. Організація та проведення практики регламентується “Положенням про проведення практик здобувачів вищої освіти Київського національного лінгвістичного університету (перший (бакалаврський) і другий (магістерський) рівні вищої освіти), а також програмами практик.

ПРАКТИКА ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ