Наукова діяльність

Основним напрямом роботи секції туризму є посилення вимог до якості викладання соціо-гуманітарних дисциплін студентів І-V курсів Київського національного лінгвістичного університету. Секція туризму проводить змістовну роботу по розробці нових вимог до іспитів та заліків, самостійної роботи з теоретичних дисциплін, навчально-методичних комплексів, силабусів з усіх дисциплін, оновленню пакетів модульних контрольних робіт.

Впродовж 2020  календарного року науково-педагогічні працівники секції туризмувзяли участь у підготовці і публікації монографії – Trends in the development of international tourism in the current context of globalization. Editors: Jadwiga Ratajczak, Victoriia Tsypko. Collective Scientific Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2020; ISBN 978-83-66567-07-8; pp. 215, illus., tabs., bibls.

     В данній монографії науково-педагогічні працівники кафедри секції туризму опублікували такі розділи :

  1. Васильчук В.М..Туристичні особливості Німеччини. С.20-29.
  2. Кучерява Г.О. Сучасні тенденції та пріоритетні напрями розвитку світового ринку туристичних послуг. С.30-37.
  3. Гедін М.С. Теоретико-методологічне осмислення релігійного туризму в сучасній туризмології. С.66-73.
  4. Кучай О.В. Дослідження механізмів забезпечення економічної безпеки підприємств туристичної сфери. С.195-205.
  5. Komova Olena – Модернізація фахової туристської освіти у закладах вищої освіти України в умовах світової глобалізації. С.52-58.
  6. Васильчук В.М., Гедін М.С. Маркетингова стратегія туристичної сфери в регіонах України. С.91-101.

З  ініціативи науково-педагогічних працівників секції туризму в рамках діяльності кафедри психології, педагогіки і туризму з метою популяризації туризмознавства в Київському національному лінгвістичному університеті і створення бази практики для студентів спеціальності 242 Туризм було відновлено діяльність «Центру розвитку туризмознавства в Київському національному лінгвістичному університеті». Зусиллями науково-педагогічних працівників секції туризму було відкрито веб-сайт центру. Проведено 3 екскурсії для студентів КНЛУ. Триває розробка нових екскурсійних маршрутів.

Чільне місце у науковій роботі займають конференції. Зокрема у 2016 і 2017 роках було організовано преведення Міжнародних науково-практичних конференцій з актуальних проблем розвитку туризму. За підсумками конференції були видані збірники наукових праць, в яких свої наукові роботи опублікували як науково-педагогічні працівники, так і здобувачі вищої освіти.