Конференції

18 травня 2023 р. відбулося засідання секції «Туризм» Міжнародної науково-практичної відео конференції «AD ORBEM PER LINGUAS. ДО СВІТУ ЧЕРЕЗ МОВИ» . У роботі секції взяли участь науково-педагогічні працівники  кафедри психології і туризму д.і.н., проф. Васильчук В. М., к.геогр.н., доц. Кучерява Г. О., к.і.н., доц. Гедін М. С., к.і.н., доц. Лебедєва І. М., к.е.н., доц Кучай О.В.., к.і.н. Зінченко В.А. а також здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 242 Туризм.

За підсумками проведеного засідання науково-педагогічні працівники відмітили високий рівень доповідей здобувачів вищої освіти, наголосили, що ці доповіді є апробацією їх курсових і кваліфікаційних робіт.

___________________________________________________________________

11 травня 2023 року в м. Чернівці відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Трансформація готельно-ресторанного бізнесу регіону в умовах євроінтеграції», де виступили науково-педагогічні працівники  кафедри психології і туризму проф.  Володимир Васильчук, доц. Віктор Зінченко, доц. Максим Гедін.

Тези науково-педагогічних працівників були опубліковані у науковому збірнику матеріалів конференції.

_______________________________________________________________________

28 квітня 2023 року відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Сакральне та туризм». Співорганізатором конференції, за ініціативи кафедри психології і туризму, став Київський національний лінгвістичний університет. Свої наукові доробки на конференції представили науково-педагогічні працівники  кафедри психології і туризму проф.  Володимир Васильчук, доц. Віктор Зінченко, доц. Максим Гедін. Слухачами конференції стали здобувачі вищої освіти факультету туризму, бізнесу і психології.

Тема війни росії проти України актуалізувала поняття про сакральний туризм, що і стало лейтмотивом головних ідей конференції. Тези науково-педагогічних працівників будуть опубліковані у науковому збірнику матеріалів конференції.

__________________________________________________________

11 листопада 2022 року на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Війна та туризм». Одним із співорганізаторів заходу виступив Київський національний лінгвістичний університет. У пленарному засіданні конференції з доповіддю на тему «Підготовка здобувачів КНЛУ спеціальності 242 Туризм в умовах воєнної агресії» виступив ректор Київського національного лінгвістичного університету проф. Роман Васько.

У заході також взяли участь декан факультету туризму, бізнесу і психології доц. Ганна Кучерява, науково-педагогічні працівники  кафедри психології і туризму проф.  Володимир Васильчук, доц. Віктор Зінченко, доц. Максим Гедін, доц. Оксана Кучай, студентка ІІІ курсу Ганна Руденко та директор Музею КНЛУ Олена Комова.

Виступ доц. Віктора Зінченка «Особливості психологічного сприйняття туристичних локацій переміщеними особами в період війни» задав тематику потенційних наукових досліджень.

Доречно пригадати, що участі Університету в конференції «Війна та туризм» передував вдало проведений (за ініціативи кафедри психології і туризму) напередодні Міжнародного Дня туризму однойменний психолого-туристичний форум.

Підготовка і участь у цій конференції стали показовим результатом командного стилю роботи і ефективної взаємодії кафедри психології і туризму та структурних підрозділів Університету.

Віримо в перемогу та майбутнє туристичної галузі України!

____________________________________________________________________________

В травні 2022 р. науково-педагогічні працівники  кафедри психології і туризму д.і.н., проф. Васильчук В. М., к.геогр.н., доц. Кучерява Г. О., к.і.н., доц. Гедін М. С., к.е.н., доц Кучай О.В, директор музею КНЛУ Комова О.С. прийняли участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Трансформація сучасної індустрії туризму: виклики глобалізації та регіональні аспекти», що була організована Національним транспортним університетом (Україна), Вищою школою технічною в м. Катовіце ( Польща) та Київським національним лінгвістичним університетом з метою обміну інформацією, досвідом та результатами наукових досліджень з питань новітніх підходів щодо організації та розвитку індустрії туризму в умовах глобалізаційних процесів.

За підсупками роботи конференції результати наукових досліджень будуть представлені в рецензованій колективній монографії «СУЧАСНИЙ ТУРИЗМ: ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ ТА ЦИВІЛІЗАЦІЙНІ ЦІННОСТІ» (електронна версія), виданій у країні ЄС (Польща). Робоча назва монографії .

_________________________________________________________________________________

25 травня 2022 р. за ініціативи Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Психологія та туризм». В ній прийняли участь доцент Зінченко В.А. та здобувач вищої освіти Руденко Г., які виступили з доповіддю «Психолого-організаційні аспекти функціонування туристичних фірм в умовах війни»

_________________________________________________________________________________

25 травня 2022 р. відбулося засідання секції «Туризмознавство» Міжнародної науково-практичної відео конференції «AD ORBEM PER LINGUAS. ДО СВІТУ ЧЕРЕЗ МОВИ» . У роботі секції взяли участь науково-педагогічні працівники  кафедри психології і туризму д.і.н., проф. Васильчук В. М., к.геогр.н., доц. Кучерява Г. О., к.і.н., доц. Гедін М. С., к.і.н., доц. Лебедєва І. М., к.е.н., доц Кучай О.В.., а також здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 242 Туризм.

Здобувачі вищої освіти представили доповіді з актуальних проблем туризмознавства

Представлені доповіді здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форми здобуття освіти стали апробацією майбутніх кваліфікаційних робіт.

Керівники секції туризмознавство за підсумками проведеного засідання відзначили високий науковий рівень доповідей здобувачів вищої освіти, наголосили на необхідності подальшого сприяння науково-дослідній роботі здобувачів різних рівнім вищої освіти. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

24 січня 2022 р. доцент кафедри психології і туризму к. геогр. н., доц. Ганна Кучерява та здобувачка вищої освіти освітньої програми Туристичне обслуговування спеціальності 242 Туризм Таїсія Дербаль (група Т01-18) взяли участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Modern challenges to science and practice» (Варна, Болгарія).  На конференції були представлені тези доповіді на тему: «Туристичний імідж України та шляхи його просування».

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Науково-педагогічні працівники кафедри психології і туризму к. геогр. н., доц. Кучерява Г. О., к.і.н., доц. Гедін М. С., к.і.н., доц. Лебедєва І. М. взяли участь у роботі секції «Туризм та готельно-ресторанна справа» міжнародної науково-практичної конференції  «Інноваційна парадигма розвитку економіки, фінансів, обліку та права», яка відбулася 15 вересня 2021 р. у. м. Полтава за ініціативи Центру фінансово-економічних наукових досліджень. Тези доповідей «Круїзний туризм як перспективна галузь індустрії подорожей» (Кучерява Г. О.), «Перспективи розвитку етнокультурного туризму в Африканському туристичному регіоні» (Лебедєва І. М.), «Організація ділового туризму в країнах Європи» (Гедін М. С.) опубліковані у збірнику матеріалів конференції.

_________________________________________________________________________________

10-11 вересня 2021 року к. геогр.н., доц. Кучерява Г. О. та к.е.н., доц. Кучай О. В. взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Реформування економічної системи в контексті міжнародного співробітництва: механізми, стратегії та інновації», яка відбулася в Ужгородському національному університеті.  У збірнику конференції представлені матеріали доповіді Кучерявої Г. О. на тему: «Пріоритетні завдання популяризації України як туристичної дестинації» та доповіді Кучай О. В. на тему: «Вдосконалення механізму формування та реалізації маркетингової стратегії туристичного підприємства в сучасних умовах».

________________________________________________________________________________

27-28 травня 2021 року доцент кафедри психології, педагогіки і туризму к.геогр.н., доц. Кучерява Ганна Олександрівна взяла участь у  Міжнародній науково-практичній конференції «Теорія, практика та інновації розвитку туристичної і готельно-ресторанної індустрії», яка відбулася на базі кафедри туризму та готельно-ресторанної справи  Уманського національного університету садівництва.

Тези доповіді на тему «Перспективи розвитку туризму в країнах Близького Сходу» опубліковані у збірнику конференції.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13 травня 2021 р. відбулося засідання секції «Туризмознавство» Міжнародної науково-практичної відео конференції «AD ORBEM PER LINGUAS. ДО СВІТУ ЧЕРЕЗ МОВИ» . У роботі секції взяли участь науково-педагогічні працівники  кафедри психології, педагогіки і туризму д.і.н., проф. Васильчук В. М., к.геогр.н., доц. Кучерява Г. О., к.і.н., доц. Гедін М. С., к.і.с., доц. Лебедєва І. М., ст. викладач Комова О.С., а також студенти І – ІVкурсів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та студенти І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 242 Туризм (Білоус Марта (І курс, група Т01-20), Діденко Анастасія (І курс, група Т01-20), Мандрик Софія (ІІ курс, група Т 01а-19), Котовська Яна (ІІ курс, група Т 01б-19), Мусієнко Аліна (ІІІ курс, група Т01-18), Хмаріна Анастасія (ІІІ курс, група Т01-18), Герасименко Тетяна (ІV курс, група Т02-17), Бачурін Олександр(ІV курс, група Т 3-17), Кенц Каріна(ІV курс, група Т02-17), Євдокимова Ольга(ІV курс, група Т02-17).

За результатами виступів студентів, що супроводжувалися якісними презентаціями і цікавим обговоренням проблем, викладачі секції туризму кафедри психології, педагогіки і туризму відзначили актуальність тем і високий науковий рівень доповідей, креативність у розв’язанні поставлених завдань. Прийнято рішення про подальше сприяння науково-дослідній роботі студентів, їх залучення до участі у науково-практичних конференціях.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15 квітня 2021 року на базі кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна в дистанційному режимі відбулася Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців «Регіон – 2021: суспільно-географічні аспекти», в якій взяли участь студенти факультету перекладознавства спеціальності 242 Туризм освітньо-професійної програми Туристичне обслуговування.

         Студентка ІІ курсу Ляховська Діна виступила з доповіддю «Особливості екологічного туризму в Канаді», а студентка ІVкурсу Хільська Аннапредставила результати своєї кваліфікаційної роботи у доповіді «Розробка та програмне забезпечення туру “Стежками болгарської культури”».

Науковий керівник студентських доповідей – кандидат географічних наук, доцент кафедри психології, педагогіки і туризму Кучерява Г. О.

Оргкомітет конференції високо оцінив фахову підготовку студентів, актуальність і професійність їхніх виступів. Тези доповідей молодих науковців були включені до збірника матеріалів конференції.

Пишаємося нашими студентами та бажаємо їм нових досягнень!

виступ Д.Ляховської

Виступ А.Хільської