Конференції

Науково-педагогічні працівники кафедри психології і туризму к. геогр. н., доц. Кучерява Г. О., к.і.н., доц. Гедін М. С., к.і.н., доц. Лебедєва І. М. взяли участь у роботі секції «Туризм та готельно-ресторанна справа» міжнародної науково-практичної конференції  «Інноваційна парадигма розвитку економіки, фінансів, обліку та права», яка відбулася 15 вересня 2021 р. у. м. Полтава за ініціативи Центру фінансово-економічних наукових досліджень. Тези доповідей «Круїзний туризм як перспективна галузь індустрії подорожей» (Кучерява Г. О.), «Перспективи розвитку етнокультурного туризму в Африканському туристичному регіоні» (Лебедєва І. М.), «Організація ділового туризму в країнах Європи» (Гедін М. С.) опубліковані у збірнику матеріалів конференції.

_________________________________________________________________________________

10-11 вересня 2021 року к. геогр.н., доц. Кучерява Г. О. та к.е.н., доц. Кучай О. В. взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Реформування економічної системи в контексті міжнародного співробітництва: механізми, стратегії та інновації», яка відбулася в Ужгородському національному університеті.  У збірнику конференції представлені матеріали доповіді Кучерявої Г. О. на тему: «Пріоритетні завдання популяризації України як туристичної дестинації» та доповіді Кучай О. В. на тему: «Вдосконалення механізму формування та реалізації маркетингової стратегії туристичного підприємства в сучасних умовах».

________________________________________________________________________________

27-28 травня 2021 року доцент кафедри психології, педагогіки і туризму к.геогр.н., доц. Кучерява Ганна Олександрівна взяла участь у  Міжнародній науково-практичній конференції «Теорія, практика та інновації розвитку туристичної і готельно-ресторанної індустрії», яка відбулася на базі кафедри туризму та готельно-ресторанної справи  Уманського національного університету садівництва.

Тези доповіді на тему «Перспективи розвитку туризму в країнах Близького Сходу» опубліковані у збірнику конференції.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13 травня 2021 р. відбулося засідання секції «Туризмознавство» Міжнародної науково-практичної відео конференції «AD ORBEM PER LINGUAS. ДО СВІТУ ЧЕРЕЗ МОВИ» . У роботі секції взяли участь науково-педагогічні працівники  кафедри психології, педагогіки і туризму д.і.н., проф. Васильчук В. М., к.геогр.н., доц. Кучерява Г. О., к.і.н., доц. Гедін М. С., к.і.с., доц. Лебедєва І. М., ст. викладач Комова О.С., а також студенти І – ІVкурсів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та студенти І курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 242 Туризм (Білоус Марта (І курс, група Т01-20), Діденко Анастасія (І курс, група Т01-20), Мандрик Софія (ІІ курс, група Т 01а-19), Котовська Яна (ІІ курс, група Т 01б-19), Мусієнко Аліна (ІІІ курс, група Т01-18), Хмаріна Анастасія (ІІІ курс, група Т01-18), Герасименко Тетяна (ІV курс, група Т02-17), Бачурін Олександр(ІV курс, група Т 3-17), Кенц Каріна(ІV курс, група Т02-17), Євдокимова Ольга(ІV курс, група Т02-17).

За результатами виступів студентів, що супроводжувалися якісними презентаціями і цікавим обговоренням проблем, викладачі секції туризму кафедри психології, педагогіки і туризму відзначили актуальність тем і високий науковий рівень доповідей, креативність у розв’язанні поставлених завдань. Прийнято рішення про подальше сприяння науково-дослідній роботі студентів, їх залучення до участі у науково-практичних конференціях.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15 квітня 2021 року на базі кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна в дистанційному режимі відбулася Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців «Регіон – 2021: суспільно-географічні аспекти», в якій взяли участь студенти факультету перекладознавства спеціальності 242 Туризм освітньо-професійної програми Туристичне обслуговування.

         Студентка ІІ курсу Ляховська Діна виступила з доповіддю «Особливості екологічного туризму в Канаді», а студентка ІVкурсу Хільська Аннапредставила результати своєї кваліфікаційної роботи у доповіді «Розробка та програмне забезпечення туру “Стежками болгарської культури”».

Науковий керівник студентських доповідей – кандидат географічних наук, доцент кафедри психології, педагогіки і туризму Кучерява Г. О.

Оргкомітет конференції високо оцінив фахову підготовку студентів, актуальність і професійність їхніх виступів. Тези доповідей молодих науковців були включені до збірника матеріалів конференції.

Пишаємося нашими студентами та бажаємо їм нових досягнень!

виступ Д.Ляховської

Виступ А.Хільської