Захисти кваліфікаційних робіт

__________________________________________________________

14 травня 2024 року відбувався захист кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня. Екзаменаційна комісія № 1 з атестації здобувачів вищої освіти оцінювала досягнення результатів навчання здобувачів вищої освіти IV курсу спеціальності 242 Туризм групи Т 01-20 факультету туризму, бізнесу і психології, До складу екзаменаційної комісії увійшли: голова комісії – Бабушко Світлана Ростиславівна, завідувач кафедри туризму Національного університету фізичного виховання і спорту України, доктор педагогічних наук, професор,: члени комісії – Васильчук Володимир Миколайович, професор кафедри психології і туризму Київського національного лінгвістичного університету, доктор історичних наук, професор, Кучерява Ганна Олександрівна, декан факультету туризму, бізнесу і психології Київського національного лінгвістичного університету, кандидат географічних наук, доцент.

Незважаючи на те, що переважна більшість освітнього процесу для цих здобувачів вищої освіти відбувалася у дистанційному форматі, здобувачі підготували кваліфікаційні роботи на належному науковому рівні. Зміст кваліфікаційних робіт та їх захист свідчать про достатньо високий рівень знань, отриманих здобувачами вищої освіти з фахових дисциплін, вміння їх використовувати у процесі дослідження та вирішення конкретних проблем сфери туризму та рекреації. Здобувачі вищої освіти продемонстрували здатність комплексно розв’язувати складні професійні задачі та практичні проблеми у сфері туризму і рекреації здатність до науково-дослідної роботи, вміння застосовувати сучасні методи дослідження для розв’язання поставленого наукового завдання, вміння формулювати висновки та пропозицій стосовно виявлених проблем.

Вітаємо шановних бакалаврів з туризму із успіхним захистом кваліфікаційних робіт і бажаємо подальших успіхів під час навчання в магістратурі і в професійній діяльності!!!!!!!!!!!!!!!!!!

___________________________________________________________

14 грудня 2023 року відбувався захист кваліфікаційних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня. Екзаменаційна комісія №5 з атестації здобувачів вищої освіти оцінювала досягнення результатів навчання здобувачів вищої освіти IІ курсу факультету туризму, бізнесу і психології, груп Т 01-22з і Т 01-22, які навчались на другому (магістерському) рівні заочної та денної форми здобуття освіти. До складу екзаменаційної комісії № 5 з атестації здобувачів вищої освіти ступеня магістр денної та заочної форм здобуття освіти за спеціальністю 242 Туризм освітньої програми Туризмознавство увійшли: голова комісії – Бабушко Світлана Ростиславівна, завідувач кафедри туризму Національного університету фізичного виховання і спорту України, доктор педагогічних наук, професор,: члени комісії – Васильчук Володимир Миколайович, професор кафедри психології і туризму Київського національного лінгвістичного університету, доктор історичних наук, професор, Кучерява Ганна Олександрівна, декан факультету туризму, бізнесу і психології Київського національного лінгвістичного університету, кандидат географічних наук, доцент.

Вітаємо шановних магістрів із успіхним захистом кваліфікаційних робіт і бажаємо подальших успіхів!!!!!!!!!!!!!!!!!!

___________________________________________________________________

Здобувачі вищої освіти успішно захищають кваліфікаційні роботи з актуальних тем розвитку туризму в світі та Україні

_____________________________________________________________________________

15 грудня 2021 р. здобувачі спеціальності 242 Туризм другого (магістерського) рівня вищої освіти успішно захистили кваліфікаційні роботи

Екзаменаційна комісія відзначила викокий рівень кваліфікаційних робіт, а також беззаперечну актуальніть обраних здобувачами тем

Екзаменаційна комісія бажає випускникам другого (магістерського) рівня подальших успіхів у професійній діяльності!!!!!

_________________________________________________________________________________

30 грудня 2021 р. відбулося урочисте вручення дипломів випускникам другого (магістерського) рівня спеціальності 242 Туризм

Колектив секції туризму вітає наших випускників і бажає подальших успіхів у житті і професійній діяльності!

_________________________________________________________________________________