Засідання проблемних груп

ас18 травня 2023 р. під керівництвом к.і.н. Зінченко В.А. відбулося засідання проблемної групи «Туризм – стиль життя» на тему: «Популяризація давньої культури Чорноморського регіону», у якому взяли участь декан факультету туризму, бізнесу і психології к.геогр.н. доц. Кучерява Г.О.. професор кафедри психології і туризму д.і.н. Васильчук В.М. , здобувачі вищої освіти ІІ курсу  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 242 Анна Захарова та Євгенія Карпенко.

Доповіді виконувалися на замовлення Академії наук України

_______________________________________________

9 лютого 2023 року під керівництвом доцента кафедри психології і туризму к.і.н. Гедіна М.С.. відбулося засідання проблемної групи «Розвиток туризму в Україні» на тему: «Перспективи післявоєнного відновлення сфери туризму в Україні», у якому взяли участь професор кафедри психології і туризму д.і.н., проф. Васильчук В.М., доц. Зінченко В.А., доц. І.М.Лебедєва, і здобувачі І та ІІІ курсів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 242 Туризм, освітньої програми Туристичне обслуговування.

Сфера туризму внаслідок російсько-української війни сильно постраждала як в Україні, так і за кордоном. Однак, на противагу негативному впливу війни, сфера туризму продовжує функціонувати. У ході засідання учасники проблемної групи виокремили такі перспективні напрямки повоєнного відновлення сфери туризму в Україні, як: розвиток ділового, освітнього, медичного, зеленого та воєнного туризму; розробка та реалізація програм (як державних, так і міжнародних) підтримки суб’єктів туристичної діяльності; забезпечення тісної співпраці між країнами у напрямку взаємопідтримки туристичної діяльності; підвищення інтересу іноземних туристів до пам’ятних маршрутів та повоєнних символічних місць; пошук нових методів та способів реалізації туристичних послуг тощо.

Учасники проблемної групи прийшли до висновку, що у контексті відбудови сфери туризму в Україні варто взяти до уваги позитивний досвід зарубіжних країн у відбудові сфери туризму, яка постраждала внаслідок кризових явищ, а особливо через війну.

_________________________________________

Нині в Україні в умовах воєнного часу доцільно робити політологічне осмислення розвитку турис-тичної сфери як об’єкта і суб’єкта політичного процесу і як економічного атрактора та соціального відновлювача, що визначає стан розвитку національної та регіональ-ної економіки і потребує вибору відповід-них управлінських рішень. За таких умов туристична сфера не лише зможе безпо-середньо впливати на політичні методи та механізми розвитку даної галузі, а також на вирішення окремих соціально-еконо-мічних та політичних завдань держави в умовах воєнного часу.

Тому 22 грудня 2022 року під керівництвом доцента кафедри психології і туризму к.і.н. Гедіна М.С.. відбулося засідання проблемної групи «Розвиток туризму в Україні» на тему: «Перспективи розвитку туризму в Україні під час війни», у якому взяли участь професор кафедри психології і туризму д.і.н. Васильчук В.М.., здобувачка ІІ курсу  другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 242 Туризм Островерха Анастасія., а також здобувачі І та ІІІ курсів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 242 Туризм, освітньої програми Туристичне обслуговування.

Представлені доповіді викликали цікавість і дискусію серед учасників заходу.

_______________________________________________________

16 листопада 2021 р. під керівництвом доцента кафедри психології і туризму к.геогр.н. Кучерявої Г. О. відбулося чергове засідання проблемної групи «Туризм – стиль життя» на тему: «В’їзний туризм в Україні: як зацікавити іноземних туристів?», у якому взяли участь доцент кафедри психології і туризму к.е.н. Кучай О. В., здобувачка ІІ курсу  другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 242 Туризм Поліщук Т. О., а також здобувачі І та ІІІ курсів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 242 Туризм, освітньої програми Туристичне обслуговування.

З доповідями виступили здобувачі ІІІ курсу:

Ляховська Діна і Жолудь Вероніка, тема: «ТОП-7 місць в Україні, найпопулярніших серед іноземних туристів».

Коломієць Оксана, Гончаренко Сергій, тема: «Промокампанія “Мандруй Україною”» у контексті розвитку в’їзного туризму.

Котовська Яна, Порвіш Марія, тема: «В’їзний туризм часів пандемії COVID-19: активізація туристичного потоку в Україну з країн Перської затоки».

_Представлені доповіді викликали жваву дискусію серед учасників заходу. Здобувачі долучилися до обговорення проблем в’їзного туризму в Україні. Поділилися власним досвідом подорожування країною та назвали місця, які б порекомендували відвідати іноземним туристам.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Студенти факультету перекладознавства спеціальності 242 Туризм освітньої програми Туристичне обслуговування доєдналися до вебінару «Як і для чого створюють туристичні бренди українські міста»

22 квітня 2021 р. у рамках навчальної практики «Вступ до фаху» студенти І курсу факультету перекладознавства спеціальності 242 Туризм освітньої програми Туристичне обслуговування під керівництвом доцента кафедри психології, педагогіки і туризму к. геогр. н. Кучерявої Г. О. доєдналися до вебінару «Як і для чого створюють туристичні бренди українські міста». Захід був проведений за ініціативи Асоціації індустрії гостинності України. Спікер вебінару – Дмитро Буланов, співавтор айдентик туристичного бренду України, автор проєктів туристичних брендів Запоріжжя, Генічеська, Кам’янка-Бузького, Скадовського району, Черкащини, Приазов’я.

         Під час вебінару студенти дізналися, для чого потрібен брендинг території, як створюється айдентика території і як вона працює у якості інструменту просування туристичних брендів. Також студенти ознайомилися з прикладами реалізованих кейсів українських міст і областей.

Отримана інформація є надзвичайно корисною для формування загальних та професійних компетентностей майбутніх фахівців у сфері туризму. 

30 квітня 2021 року відбулося засідання проблемної групи «Туризм – стиль життя». Керівник – к.геогр.н., доцент кафедри психології, педагогіки і туризму Кучерява Г. О.

Тема засідання: «Подієвий та гастрономічний туризм: нові можливості та перспективи розвитку в Україні».

У роботі проблемної групи взяли участь здобувачі вищої освіти ІІ та ІІІ курсів спеціальності 242 Туризм, освітньої програми Туристичне обслуговування, а також к.і.н., доцент кафедри психології, педагогіки і туризму Лебедєва І. М.

По завершенню доповідей учасники засідання долучилися до жвавої дискусії стосовно можливостей розвитку гастрономічного туризму в Україні. Здобувачі вищої освіти виступили з ініціативою започаткувати проведення гастрономічного міні-фестивалю на кафедрі в рамках святкування Міжнародного дня туризму.