Науково-педагогічний склад

Науково-педагогічні працівники, задіяні у реалізації освітніх програм та викладанні фахових дисциплін, мають наукові ступені (доктор наук, кандидат наук) та вчені звання (професор та доцент), відповідають кадровим вимогам, що передбачені Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності. До реалізації програми залучаються також професійні менеджери організацій туристичного профілю.